Job Vacancy!

CYNGOR TREF CWMAMAN TOWN COUNCIL
JOB VACANCY

COMMUNITY CENTRE AND ASSET MANAGER

The Council requires an experienced Centre Manager to assist the Council in facilitating the future sustainability of Cwmaman Community Centre. The Centre Manager will plan, promote, implement, and monitor activities within the Centre and other Council owned buildings.
Hours of work: 21 – flexible to include evenings and occasional weekends.
Salary: £24,964 Pro Rata
For a Job Description and Application form please contact the Town Clerk Mr David Davies, Cwmffrwd Farm, Llandeilo Road, Glanaman, SA18 2DZ. Alternatively email: mddavies@yahoo.co.uk.
Closing date 26 June 2018 at 12 Mid Day

RHEOLWR CANOLFAN GYMUNEDOL AC ASEDAU

Mae’r Cyngor yn chwilio am Reolwr Canolfan profiadol i gynorthwyo’r Cyngor i hwyluso cynaladwyedd Canolfan Gymunedol Cwmaman ar gyfer y dyfodol. Bydd Rheolwr y Ganolfan yn cynllunio, hyrwyddo, gweithredu, a monitro gweithgareddau’r Ganolfan ac adeiladau arall y Cyngor.

Oriau gwaith: 21 awr – hyblyg i gynnwys nosweithiau a phenwythnosau yn achlysurol.

Cyflog: £ 24,964 Pro Rata
Am Ddisgrifiad Swydd a Ffurflen gais cysylltwch â Chlerc y Dref, Mr David Davies, Fferm Cwmffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, SA18 2DZ.
Neu anfonwch e-bost: mddavies@yahoo.co.uk.

Dyddiad cau: 26 Mehefin, 2018 am 12 Canol Dydd